توضیحات

تعامل و ارتباطِ متعادل بین زن و مرد ، اساس و اصول و بنیاد و قاعده ای دارد، مبنی بر اینکه، وقتی که مردی، مردِ زنی باشد و زنی، زن مناسب برای مردی باشد، در تعادل ارتباط زن و مرد با یکدیگر، زن تبدیل میشود به پروجکت بهترین زن مناسب و مطلوب آن مرد، و مرد نیز آن مرد مطلوبی برای آن زن هست که در جایگاه متولی و فراهم آورنده امنیت برای آن زن آنقدر ارزشمند و برکتمند است که او با تمام وجودش قصد حفظ و نگهداری این فراهم آورنده امنیت برای خودش را کرده و اینگونه آرک تایپ هرای این زن ظاهر و آشکار میگردد، به طور خلاصه می توان گفت که فارغ از آرک تایپ زن و مرد مناسب برای تعامل با یکدیگر هر چه که بوده و هست و خواهد بود، مرد برای زنش زئوس و زن برای مرد مطلوبش هرا، خواهد بود.

گویندگان:

گروه کیمیای آگاهی

تاریخ انتشار:

4 هفته پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

مرد ارزشمند و زن هرا


14
0
00:00:32
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.