قسمت ششم، حقوق بشر
pause

قسمت ششم، حقوق بشر این آلبوم بهادار می‌باشد

قسمت ششم، حقوق بشر این آلبوم بهادار می‌باشد

1 سال پیش
keyboard_arrow_down

رادیو دموکراسی

رادیو دموکراسی

  • share
  • code
  • play_arrow58
  • thumb_up 0
  • more_vert

فصل چهارم، حقوق بشر و دفاع از آن در این اپیزود میشنویم: ✅ حقوق بشر چیست و چگونه تقسیم بندی میشود؟ حقوق بشر، حقوقی فردی هستند که ریشه در نیازها و قابلیت های انسان دارند. این حقوق شامل حقوق سیاسی و مدنی و همچنین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میشوند. حق حیات، مصونیت از اعمال شکنجه، آزادی فکر و دین و آزادی بیان از جمله حقوق سیاسی و مدنی اند. حق برخورداری از تغذیه سالم، امنیت اجتماعی، اشتغال و حق اعتصاب از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند. هیچ تبعیضی در این حقوق در مورد جنسیت، نژاد و مذهب نباید وجود داشته باشد. ✅ آیا برخی حقوق مهمتر از بقیه هستند؟ تمامی جنبه های حقوق بشر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تکمیل میکنند. هر چند در جوامع فقیرتر، حقوق اقتصادی ممکن است از دید مردم با اهمیت تر جلوه کنند. به هر حال هم حقوق سیاسی و مدنی و هم حقوق اقتصادی و فرهنگی اساسی هستند و نباید بین آنها تمایز قائل شد. ?اگر رادیو دموکراسی را مفید میبینید، شنیدن آن را به دوستان خود توصیه کنید.

: -
…