شماره‌ی ۶: ۹ بهمن ۹۸
shenoto.com

شماره‌ی ۶: ۹ بهمن ۹۸

1

115

3 هفته پیش

Description

در این شماره: داریوش فرهنگ و شکوفه‌های عناب تجربه‌های یک کتابفروش اهمیت انتشار نمایشنامه‌ی «چهارراه» و کتاب «دهه‌ی ۴۰ و مشق‌های دیگر» در گفت‌وگو با محسن آزرم شعر منتشرنشده‌ای از رسول رخشا

Host/Hostess:

مائده مرتضوی ، پریچهر باقری

Publish at:

3 هفته پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

شماره‌ی ۶: ۹ بهمن ۹۸


115
1
00:15:08
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.