Description

دوستان عزیز سلام در این پادکست از سری پادکستهای کلینیک کسب و کار که با همکاری روزنامه فرصت امروز و وب سایت شنوتو تولید شده اند به پرسش دیگری از خوانندگان این روزنامه می پردازیم و پاسخ کارشناسان به این موضوع را با شما به اشتراک می گذاریم. کارآمدترین مدیر ان هم می دانند که باید بخشی و حتی گاهی تمامی مسئولیتهای خود را واگذار کنند. اما این کار بسیار دشوار و حساس است. چطور می توان به توانایی و مهارتهای دیگران اعتماد کرد؟ از شما دعوت می کنیم به نظر کارشناسان در این زمینه توجه فرمایید.

Tags:

Host/Hostess:

شاپرک زاویه، امیرحسین مددی

Publish at:

5 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


31
1
00:04:43
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.