search
معرفی پادکست آینده پزشکی
play_arrow

معرفی پادکست آینده پزشکی این آلبوم بهادار می‌باشد

معرفی پادکست آینده پزشکی این آلبوم بهادار می‌باشد

2 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow135
  • thumb_up 1
  • more_vert

در آینده نزدیک دورانی را شاهد خواهیم بود که انسانها بیش از حد ماشین خواهند شد و ماشینها نیز بیش از حد انسان و این همان پارادایمی است که دوران سیمبیوتیک می نامند و در همین زمان است که مرز جدایی میان انسان و ماشین را به سختی میتوان یافت البته با همین پیوستگی انسانها و ماشینها است که آنها خواهند توانست توان یکدیگر را افزایش دهند. در چنین پارادایمی است که انسانها افزایش طول زندگی و توان مغزی و فیزیکی خود را به گونهای تجربه خواهند کرد که پیش از این در طول تاریخ تکامل خود با آن رو به رو نبوده اند. در چنین فضایی که پرتوهای آن در 2030 خواهد درخشید و در 2050 نیز جهان ما را دگرگون خواهد کرد، با شکلی از پزشکی و طبابت رو به رو خواهیم شد که مفاهیم و رهیافتهای کنونی در دانش و عملکرد طبّ، دیگر پاسخگوی آن نخواهد بود. این همه پیشرفت و تغییر بنیادین در چهارچوب بیولوژی و محیط پیرامونی، برخاسته از ابرروندهایی است که فناوریهای کنونی را به سوی همگرایی سوق میدهند. به زبان دیگر، در پناه رهیافتهای میان رشته ایی ، رشد و تکامل فناوریهای نوینی را شاهد خواهیم بود که بیش از آن که خود باشند، فناوری دیگری هستند که فناوریهای دیگر را در خود هضم و همگرا نموده اند. برای نیل به چنین دستآوردهایی، آینده پژوهی در توسعة علمی، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است .. بر پایةشناخت ابرروندهای حاکم بر فضای پزشکی آینده است که ما میتوانیم سیمای سلامت و دانش پزشکی را در فراتر از یک دهه ترسیم کنیم و به توصیف پزشکی آینده که بیش از حدّ بر پایة سیستمی خواهد بود بپردازیم.. بر پایة دیده بانی فناوریها است که میتوانیم رشد و نموی دانش پایه وکاربردی را در علوم پزشکی پیش بینی و به زبان دیگر به نگاشت آینده بپردازیم .

: مصطفی حاجی ملا حسینی
…

unfold_more

2 سال پیش

ممنون از حمایت شما

سارا عسگری

2 سال پیش

عالی