روان شناسی سلامت
play_arrow

روان شناسی سلامت این آلبوم بهادار می‌باشد

روان شناسی سلامت این آلبوم بهادار می‌باشد

2 سال پیش
keyboard_arrow_down
 • share
 • code
 • play_arrow1,545
 • thumb_up 2
 • more_vert

کتاب روان‌شناسی سلامت: مفاهیم بنیادی در روان‌شناسی سلامت نوشته حسن احدی و افشین رباطی، به موضوعاتی چون تاثیرات عوامل روانی، شرایط اجتماعی، عوامل زیستی، صفاتی، شخصیتی و سبک زندگی بر سلامت بیماری و نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به بیماری می‌پردازد. روانشناسی سلامت یکی از شاخه‌های فرعی و نسبتا جدید روانشناسی است. این رشته تمامی جنبه‌های سلامت و بیماری را در گستره زندگی مد نظر قرار می‌دهد و در عین حال، بر ارتقا و حفظ سلامت، به ویژه با تاکید بر ایجاد رفتارهای سلامت در افراد، متمرکز است. از دیگر حوزه‌های مورد توجه در این رشته، پیش‌گیری از بروز و نیز درمان بیماری‌ها با توجه به تاثیرات عواملی چون استرس، صفات فردی و عادات گوناگون است. پرداختن به سبب‌شناسی و وابسته‌ها و همایندهای سلامت و بیماری، یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در روانشناسی سلامت است. در نهایت، روانشناسی سلامت نقش مهمی را در بهبود سیستم‌های مراقبت از سلامت و سیاست گذاری‌های مرتبط با آن داراست. بخشی از مطالب کتاب حاضر که در شش فصل عرضه شده است، ترجمه‌ی کتاب روان‌شناسی سلامت تالیف جین اُگدن (2008) می‌باشد. در فصل اول کتاب به تاریخچه و نحوه‌ی شکل گیری روان‌شناسی سلامت پرداخته شده است، از جمله ظهور الگوی زیست‌ پزشکی سنتی سلامتی و بیماری در قرن نوزدهم، تغییرات حاصل در دیدگاه‌ها نسبت به سلامتی و بیماری در طول قرن بیستم، جایگاه روان‌شناسی سلامت در علوم اجتماعی و پزشکی و نیز آینده‌ی پیش روی روان‌شناسی سلامت. در فصل دوم معنای سلامتی و بیماری، ارزیابی نحوه‌ی سنجش باورهای بیماری و قرار گرفتن این باورها درون الگوی خود تنظیمی لونتال و رابطه‌ی میان شناخت بیماری، ادراک علائم و رفتار مقابله مطرح شده است. فصل سوم به بررسی تعاریف، منابع و الگوهای اولیه‌ی استرس از جمله پاسخ جنگ‌و‌گریز، نشانگان انطباق عمومی، نظریه‌ی رویدادهای زندگی، مفهوم ارزیابی، الگوی تبادلی استرس لازاروس، الگوی فیزیولوژیکی استرس و تاثیر آن بر تغییرات فیزیولوژیکی مانند فشار خون و تولید کورتیزول، نحوه‌ی اندازه‌گیری استرس در محیط‌های آزمایشگاهی و طبیعی و مقایسه‌ی سنجه‌های فیزیولوژیکی و خودسنجی می‌پردازد. در فصل چهارم نقش استرس در ایجاد بیماری و الگوی حاد و مزمن مکانیزم‌های موجود در پسِ این ارتباط، رابطه میان استرس و بیماری بر اساس گذرگاه‌های رفتاری و فیزیولوژیکی، رویکرد ایمنی‌شناسی روانی عصبی و تاثیر عوامل روان‌شناختی نظیر خُلق، باورها، ابراز هیجان و استرس بر ایمنی، بررسی می‌شود. فصل پنجم به بررسی نقش روان‌شناسی در هر مرحله از بیماری از جمله شروع، پیشرفت، پیامدهای روان‌شناختی و طول عمر می‌پردازد و نقش احتمالی روان‌شناسی در بیماری (ازجمله، HIV و سرطان) را تعیین می‌کند. در فصل ششم به بررسی شیوع مصرف سیگار و الکل و ارزیابی پیامدهای این رفتارها برای سلامت، همچنین چهار مرحله‌ی مصرف مواد اعتیادآور، یعنی آغاز مصرف، تداوم مصرف، ترک و بازگشت پرداخته و دیدگاه تقابل رفتاری درباره‌ی رفتارهای اعتیادآور و ارزیابی شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان مصرف سیگار و الکل و ارتباط آن‌ها با سایر رفتارها مطرح می‌شود.

: افشین اعتماد، کامبیز خلیلی
…

unfold_more

 • 0-4-روانشناسی سلامت چیست؟

  share thumb_up play_arrow
 • 0-5-بنیادهای روانشناسی سلامت

  share thumb_up play_arrow
 • 0-6-استفاده‌ی مؤثر از کتاب

  share thumb_up play_arrow
 • 0-7-فعالیت

  share thumb_up play_arrow
 • 0-8-بحث ویژه

  share thumb_up play_arrow
 • 0-9-ساختار و محتوای کتاب

  share thumb_up play_arrow
 • 0-10-خلاصه‌ی فصل

  share thumb_up play_arrow
 • 1-01-بخش اول-گذرگاه‌های زیستی

  share thumb_up play_arrow
 • 1-02-ویژگی‌های اساسی دستگاه عصبی

  share thumb_up play_arrow
 • 1-03-پاسخ استرس

  share thumb_up play_arrow