زمستان
shenoto.com

زمستان

2

39

4 سال پیش

Description

بیا بریم دیروز بیاییم بلکه فردایی شد. آره بیا بریم دیروز بیاییم که دست کم شال و کلاهی برداریم، ژاکتی، دستکشی، چیزی...آخه من به گرمای تو عادت دارم وگرنه واسه یه ژاکت و یه جفت دستکش باید دوتا جلیقه ی ضد گلوله گیر بیارم که یه وقت سربی نشی..آخه برگشتن به گذشته خیلی خطرناکه ، فکر کردی داعش فقط تو عراق و سوریه سر از تخم در آورده؟ نع،.... اگه یه فکر و خیالی اون ته مه های سرت از مردن دل خوش کنکات سر تا پا سیاه پوشیده و ریشش در اومده، اگه دست بت دیروزت مسلسل و کلاشینکفه که به رگبار ببنددت...نترس...من هستم.اصلا مگه ما لیوان میدین چایناییم که با سرد و گرم امروز و دیروز ترک بخوریم ، دوتا بشیم؟ ما که یکی بودیم...ما که تب بالای چها درجه بودیم. ما که چله ی تابستون بودیم حالا لخت . لرزون ،تو این زمستون برای چی بهم بگیم خداحافظ؟ برای شنیدن پادکست های بیشتر از من به سایت زیر مراجعه فرمایید: www.behnaz-bostandoost.com

Host/Hostess:

بهناز بستان دوست

Publish at:

4 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


39
2
00:02:42
shenoto album comment

Comments

noredin fakhri

1 سال پیش

noredin fakhri

1 سال پیش

اگه میشه لظفا شعر زمستان رو هم بزارید ممنون مال مهدی اخوان

noredin fakhri

1 سال پیش

noredin fakhri

1 سال پیش

اگه میشه لظفا شعر زمستان رو هم بزارید ممنون


For sending comments you should login first.