33 داستان یک وهابی! - برایم الرحمن بخوان!
shenoto.com

33 داستان یک وهابی! - برایم الرحمن بخوان!

1

15

4 سال پیش

Description

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه... صوتی شدن این داستان کاریه از رادیو رادیومون و با صدای علی زکریائی داستان سی و سوم

Host/Hostess:

علی زکریائی، علی زکریایی

Publish at:

4 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


15
1
00:02:09
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.