مغز شما چپ دست است یا راست دست؟
pause

مغز شما چپ دست است یا راست دست؟ این آلبوم بهادار می‌باشد

مغز شما چپ دست است یا راست دست؟ این آلبوم بهادار می‌باشد

6 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow132
  • thumb_up 0
  • more_vert

نقش نیمکره چپ مغز در بروز تفکر خلاق معمولا بسته به این که راست دست باشید یا چپ دست تسلط نیمکره مغز شما شناسایی می شود. یعنی اگر راست دست باشید نیم کره چپ مغز شما فعال تر است و نقش مهم تری در روند فکری و تصمیم گیری شما دارد و برعکس اگر چپ دست باشید نیم کره راست مغز شما سکان را در دست دارد. اگر چه تا سالها چنین تفکری اساس تفکیک روال فکری افراد چپ دست و راست دست بوده و تحقیقات اخیر نشان داده است که عملکرد دو نیمکره مغز تا این حد تفکیک شده و جدا از هم نیست به عبارت دیگر، سابق بر این، تحقیقات انجام شده بر روی فعالیت نیمکره های فعال مغز افراد مختلف نشان داده بود که افرادی که نیمکره چپ مغزشان فعال است، از لحاظ فکری از تفکر منطقی برخوردارند و آنها که نیمکره راستشان فعال است، دارای تفکری خلاق می باشند. اما نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد علی رغم اینکه نیمکره راست مغز نقش به سزایی در شکل گیری افکار خلاقانه دارد، نیمکره چپ نیز در بروز این دسته از افکار نیز موثر است. نتیجه تحقیقات محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می دهد که نیمکره چپ مغز یک دستیار اصلی برای نیمکره راست مغز در شکل گیری تفکرات خلاق است.

: شاپرک زاویه
…