پادکست های ویژه
آخرین پادکست ها
گفتگوهای جذاب و کوتاه با سیاستگذاران و فعالان حوزه فناوری
در ضیافت افطاری سال 95 مجله پیوست ، شنوتو گفتگوهای کوتاه و جذابی را با سیاستگذاران ، اساتید ، فعالین و سرمایگذاران حوزه فناوری ترتیب داده که شنیدن آن را به شما توصیه می کنیم.
شبکه های رسمی
کتابخانه صوتی
آخرین پادکست ها