آخرین پادکست های ویراستاران (92)


با لقمه‌های شیرین و کاربردی
«درست» و «ساده» بنویس.
...................................
فعال‌ترین نهاد درست‌نویسی در ایران
...................................
گوگل: «ویرایش» ---> نتیجهٔ نخست!
...................................
 • #آواچهٔ 76، غیرانتفاعی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 184 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 75، در نتیجه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 156 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 74، درازنویسی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 152 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 73، بخش یا فصل

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 162 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 72، کهن‌خوانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 183 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 71، سرزدن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 161 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 70، مورد

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 190 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 69، فعل‌های بازدارنده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 185 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 68، برچسب‌زنی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 133 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 67، تنوع بی‌شک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 213 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 66، پذیرش نوواژه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 207 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 65، زبان باکلاس

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 236 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 64، چیز

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 270 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 63، پنج پایه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 290 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 62، کودک و ویرایش صوری

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 300 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 61، پنج پایه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 60، واژه‌های کودک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 200 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 59، می‌گوید و می‌فرماید

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 210 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 58، ویراستار کتاب کودک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 216 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 57، آشناسازی ناآشنا

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 225 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سخنرانی مهدی صالحی در «تکانه»، 29تیر1396

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 452 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 56، پنج پایه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 249 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 55، مخاطب نوعی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 169 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 54، مدیرعامل محترم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 185 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 53، ئـ یا یـ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 268 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 52، متفاوت با

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 269 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 51، خشنود

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 210 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 50، هریک

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 304 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 49، فرانسوی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 288 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 48، شروع نوشته

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 208 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 47، در رابطه با

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 219 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • #آواچهٔ 46، موضوع ریز

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 300 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 45، نویسنده کیست؟

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 214 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 44، سه‌نقطه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 285 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 43، نتیجه‌گیری با سخن پایانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 263 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 42، زبان معیار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 350 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 41، سلیقه و قاعده

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 40، لذا ازاین‌رو

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 266 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 39، افراط و تفریط

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 244 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 38، اصلح‌تر و اعلم‌تر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 209 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 37، به‌خاطر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 292 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 36، واحدهای شمارش

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 35، است و هست

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 324 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 34، لازم به ذکر

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 434 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 33، بسیط‌گونه‌های مرکب

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 363 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 30، توسعه‌دادن

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 343 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 32، تغییر زبان و خط در استعمار

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 263 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 31، تیتر بی‌نقطه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 367 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 28، کژتابی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 238 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • پیام استاد رضا بابایی به نشست ویرایش در مشهد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 853 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • #آواچهٔ 29، زبان مادری و سادگی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 206 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 27، یکدستی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 157 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 26، ملاک محاسبه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 278 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 25، گفت‌وگو

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 309 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 24، داشتن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 355 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 23، مصاحبه رادیوجوان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 343 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 22، و یا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 387 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 21، عربی در هندسه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 336 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 20، جمعِ جمع

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 318 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 19، تعامل با ویراستار

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 284 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 18، نیم‌فاصله

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 354 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • #آواچهٔ 17، صفت به‌هدف‌خور

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 333 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 15، مست بنویس

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 352 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • #آواچهٔ 16، هزینهٔ ویرایش

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 327 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 13، پیامک نوروزی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 303 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 14، کسره‌آوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 286 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ شادباش عید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 292 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 12، پیشگفتار و درآمد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 365 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 11، ساختار ساده

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 307 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 10، برخورداربودن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 388 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 9، متنوع‌نویسیِ بی‌شک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 386 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • #آواچهٔ 7، کامای منادا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 417 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 8، پیچیدگی زبانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 321 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 6، مترادف بیجا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 328 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 5، ـیت

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 405 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 4، تر و ترین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 296 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 3، ضمیر زاید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 445 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • #آواچهٔ 2، پیرامون

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 241 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • #آواچهٔ 1، بی‌نظیرترین

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 835 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • کارگاه پنجمِ «نگارش و زیبانویسی» چگونه برگزار شد؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 379 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» چگونه برگزار شد؟ ارزیابی کیفیت کارگاه 136 شهریور و مهر1395 در مشهد

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1174 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • سخن دکتر محمد حنیف، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2155 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • شعرخوانی سرکارخانم بایه، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2194 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • سخن محمدمهدی باقری، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1852 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سخن سمیرا فتحعلی آشتیانی، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1880 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • شعر طنز مهرداد عبادی، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1858 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • سخن محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان تهران، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1783 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • پیام رضا بابایی به جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1759 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • شعرخوانی خواهران کواکبیان، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1803 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • پیام دکتر سیدفرشید سادات‌شریفی به جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1821 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سخن دکتر حسن ذوالفقاری، در جشن هفت‌سالگی «ویراستاران»، کتابخانه ملی، تالار اندیشگاه، 26آذر1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2157 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» چگونه برگزار شد؟ ارزیابی کیفیت کارگاه 128 اردیبهشت1395

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1816 نفر | تعداد دانلود: 12 بار