آلبوم‌های مرتبط به # شعر چیدنِ سپیده‌دم با صدای شاملو