آلبوم‌های مرتبط به # ترانه ی شرقی با صدای ااحمد شاملو