آلبوم‌های مرتبط به # کتاب صوتی الکساندر مقدونی، بت فرو ریخته