آلبوم‌های مرتبط به # تو کله خر هستی، برو جلو، پولدار می شوی