آلبوم‌های مرتبط به # حکایت صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جوی