آلبوم‌های مرتبط به # تسخیر، طلسم، سیطره، وحشت، دیکتاتوری