آلبوم‌های مرتبط به # بازنشسته، مردی با کراوات سرخ، ادبیات روسی چپ، فرهاد مهراد