آلبوم‌های مرتبط به # تکه ای از قلبم اثر ریچارد فورد