آلبوم‌های مرتبط به # قیمت ست گلدان مس پرداز و ترمه