آلبوم‌های مرتبط به # مردی که با اندیشه با توماس ادیسون شریک شد