آلبوم‌های مرتبط به # تندیس گلدان مس و خاتم با حباب شیشه ایی