آلبوم‌های مرتبط به # تندیس گلدان مس و پرداز با حباب شیشه ایی