آلبوم‌های مرتبط به # ست ترمه ۵ تکه هاشمی طرح شاه پرند