آلبوم‌های مرتبط به # ست ترمه ۵ تکه سرمه دوزی شده هاشمی طرح شاه پرند