آلبوم‌های مرتبط به # تندیس ساعت دار گلدان مس و پرداز