آلبوم‌های مرتبط به # تابلو کتیبه اللهم اغننی بحلالک عن حرامک