آلبوم‌های مرتبط به # نیم ست نقره سیاه قلم مدل شادی