آلبوم‌های مرتبط به # جمال میرصادقی، داستان کوتاه، قاصدک شنو