آلبوم‌های مرتبط به # # جزیره # بی تربیت ها # طنز # کودک#پرمرغ