آلبوم‌های مرتبط به # شهریور 1320- قوای متفقین- حمله ی شوروی