آلبوم‌های مرتبط به # پول:پراید:90 میلیون:خبر خلیج فارس:ناخونک