آلبوم‌های مرتبط به # كاري از؛ زارا امجديان، سياوش مباركي