آلبوم‌های مرتبط به # پریا ترامشلو ، بانوی ورزشکار افق کوروشی