آلبوم‌های مرتبط به # سینما ، تاریخ سینما ، سالن های سینما در تهران