آلبوم‌های مرتبط به # داستان صوتی تهیه کننده در زیر کاناپه، داستانی از پشت صحنه