آلبوم‌های مرتبط به # آلبوم حکایات ناب، «کارزار خداوندی» ضیاءنخشبی