آلبوم‌های مرتبط به # نساختن جک:مینوبوس:باشگاه های آسیا