آلبوم‌های مرتبط به # اپیزود دهم: طلای کثیف، پول تمیز