آلبوم‌های مرتبط به # خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و مرگ میرزا تقی‌خان فراهانی