آلبوم‌های مرتبط به # کانون فرهنگی چوک، داستان صوتی، نمایش صوتی داستان