آلبوم‌های مرتبط به # فیلم کوتاه بچه‌های رنگین کمان