آلبوم‌های مرتبط به # روزی آمادمهای ثروتمند تصمیم گرفتند که انتخاب کنند که فقط پولشون رو برای آیندشون سرمایه گذاری کنند