آلبوم‌های مرتبط به # هروزم آدم های ناموفق تصمیم میگیرند که فقط روزشون رو بگذرونند