آلبوم‌های مرتبط به # درباره نمایش آرامش، زن زیبایی ست که شوهر دارد