آخرین پادکست های همایش شهر هوشمند (21)


مصاحبه ، نظرات و برخی از اخبار برگزاری همایش دو روز شهر هوشمند در برج میلاد را در این کانال خواهید شنید.