آخرین پادکست های shahrvandebehtar (12)


فقط باید از خودمون شروع کنیم ، بی عذر و بهانه
با کمک هم ، با نشر مکرر محتویات این کانال از طریق فوروارد کردن ، با کمک این ابزار بی نظیر ، زندگی بهتری رو حداقل برای اطراف خودمون ایجاد کنیم.
 • موضوع 8 : نشر اخبار بدون منبع موثق + Cyber Vandalism

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 653 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موضوع 7 : اقتصاد در موسیقی و دانلود غیر مجاز - بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 511 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • موضوع 7 : اقتصاد در موسیقی و دانلود غیر مجاز - بخش اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 788 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موضوع 6 : بین خطوط -قسمت دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 820 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موضوع 6 : بین خطوط -قسمت اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1039 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موضوع 5 : نه به کیسه پلاستیکی - قسمت دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 735 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • موضوع 5 : نه به کیسه پلاستیکی - قسمت اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 702 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • موضوع 4 : توهین در فضای مجازی - پارت دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 671 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • موضوع 4 : توهین در فضای مجازی - پارت اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 746 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • موضوع 3 : زباله نریزیم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 827 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موضوع شماره 2 : به جای فیلم و عکس گرفتن کمک کنید

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 767 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • موضوع شماره 1 :این بار آبروریزی در لباس کاروان پارا المپیک

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 1522 نفر | تعداد دانلود: 5 بار