radiook
shenoto podcaster

رادیو افق کوروش

پادکست های صوتی رادیو افق کوروش www.okcsRadio.com

آلبوم‌ها (188)

گفتکوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم صالحی

گفتکوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم صالحی


گفتکوی رادیو افق کوروش با سرکار خانم صالحی ریاست تجربه مشتریان افق کوروش

0

16

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیر فروش منطقه شش افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مدیر فروش منطقه شش افق کوروش


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس غلام نژاد مدیر فروش منطقه شش افق کوروش

0

5

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر دامغانی معاونت مالی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

0

70

1 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با قائم مقام مدیرعامل  افق کوروش

گفتگوی رادیو افق کوروش با قائم مقام مدیرعامل افق کوروش


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

0

15

2 ماه پیش

معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای

معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای


رادیو افق کوروش - معرفی فروشگاه برتر در دوره دوم آموزش فروش حرفه ای

0

27

2 ماه پیش

گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا

گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا


گفتگوی رادیو اق کوروش با خانم دکتر سهیلی نیا از اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی فروشندگان برتر ایران

0

56

2 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست دانشگاه گلرنگ

گفتگوی رادیو افق کوروش با ریاست دانشگاه گلرنگ


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر امیران ریاست دانشگاه گلرنگ

0

8

2 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس جوام معاونت منطقه 1 افق کوروش

0

20

3 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی

گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی


گفتگوی رادیو افق کوروش با مهندس لزگی معاونت منطقه 8 افق کوروش

0

20

3 ماه پیش

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی

گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی


گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر ابراهیم ابراهیمی نایب رِیس هیئت مدیره سبد گردان کوروش

0

38

3 ماه پیش