radiook
shenoto podcaster

رادیو افق کوروش

پادکست های صوتی رادیو افق کوروش www.okcsRadio.com

آلبوم‌ها (11)

مصاحبه با زارعی همکار شعبه فرانچایز افق کوروش

مصاحبه با زارعی همکار شعبه فرانچایز افق کوروش


مصاحبه رادیو افق کوروش با زارعی همکار شعبه فرانچایز افق کوروش ،درباره گرفتن فرانچایز از افق کوروش

0

23

5 ماه پیش

مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش

مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش


رادیو افق کوروش -مصاحبه رادیو افق کوروش با سامان یاسمی همکار منطقه یک افق کوروش و داور ممتاز و مربی تیم کشتی کارگران استان لرستان

0

12

5 ماه پیش

ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، مهر 98

ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، مهر 98


ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، مهر 98

0

38

5 ماه پیش

ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، شهریور 98

ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، شهریور 98


ماهنامه صوتی رادیوافق کوروش ، شهریور 98

0

12

5 ماه پیش

مصاحبه مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش

مصاحبه مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش


گپ عنوان برنامه ای است که در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش تولید می شود و به مصاحبه تلفنی با مدیران افق کوروش می پردازد در این برنامه میهمان مهندس نادری (کارشناس مارکتینگ افق کوروش) هستیم

0

90

9 ماه پیش

مصاحبه دکتر دلفانی (مدیر مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش

مصاحبه دکتر دلفانی (مدیر مارکتینگ افق کوروش) با رادیو افق کوروش


گپ عنوان برنامه ای است که در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش تولید می شود و به مصاحبه تلفنی با مدیران افق کوروش می پردازد. در این برنامه میهمان دکتر دلفانی (مدیر مارکتینگ افق کوروش) هستیم.

0

39

10 ماه پیش

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش


گپ عنوان برنامه ای است که در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش تولید می شود و به مصاحبه تلفنی با مدیران افق کوروش می پردازد در این برنامه میهمان مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) هستیم

0

76

10 ماه پیش

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش

مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) با رادیو افق کوروش


گپ عنوان برنامه ای در گروه اجتماعی رادیو افق کوروش است ،که به مصاحبه تلفنی کوتاه با مدیران افق کوروش می پردازد. در این مصاحبه مهندس ابراهیمی (معاونت منطقه 6 افق کوروش) مهمان ماست.

0

0

10 ماه پیش

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی


مهندس کازرونی مدیر فروش منطقه یک افق کوروش در برنامه عجب ماهی (ویژه برنامه ماه مبارک رمضان) به گفتگو صمیمانه با رادیو افق کوروش نشست. کازرونی ضمن تشکر از فعالیت های پرسنل این مجموعه در ماه مبارک رمضان ادامه داد پرسنل برای راضی نگه د ...

0

0

10 ماه پیش

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی مدیر فروش منطقه یک افق کوروش

مصاحبه رادیو افق کوروش با مهندس کازرونی مدیر فروش منطقه یک افق کوروش


مهندس کازرونی مدیر فروش منطقه یک افق کوروش در برنامه عجب ماهی (ویژه برنامه ماه مبارک رمضان) به گفتگو صمیمانه با رادیو افق کوروش نشست. کازرونی ضمن تشکر از فعالیت های پرسنل این مجموعه در ماه مبارک رمضان ادامه داد پرسنل برای راضی نگه داش ...

0

0

10 ماه پیش