آخرین پادکست های رادیو بیزمد (16)


آموزش مدل‌های کسب‌وکار
armansafayi.com
 • سمینار چرخش در استارتاپ Pivot

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 161 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • سمینار مدل کسب‌وکار فریمیوم در دیموند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 403 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • سمینار سوم استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته در دیموند

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 6 بار | تعداد بازدید: 693 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • کارگاه آشنایی با مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 876 نفر | تعداد دانلود: 37 بار
 • کارگاه استارتاپ ناب (بخش دوم)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 959 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • فرار از رقیبان

  قیمت: 49,000 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 428 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • بیزینس مدل از گذشته تا بوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 586 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کارگاه استارتاپ ناب (بخش اول)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1111 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • کارگاه استارتاپ‌های به‌گل‌نشسته در دانشگاه شریف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 562 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • مصاحبه با سازندگان بازی آفتابه و استارتاپ چیز

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 964 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • استارتاپ patientslikeme و بیزینس مدل آن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 927 نفر | تعداد دانلود: 32 بار
 • دستورپخت 5بعدی یک استارتاپ فین‌تک

  قیمت: 40,000 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1071 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • فرمت PDF چگونه موفق شد ؟

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 599 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • بوم مدل کسب و کار در 29 دقیقه (رایگان در سایت)

  قیمت: 19,900 تومان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1098 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کارگاه بیزینس مدل رویداد ماکاتون در دانشگاه شریف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1207 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • سمینار استارتاپ‌های حوزه سلامت هوشمند در دانشگاه شریف

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 902 نفر | تعداد دانلود: 7 بار