که می خواستی برگردی به کودکی؟

در حال بارگذاری پخش کننده ...

حسین پناهی

6 نفر این پادکست صوتی را پسندیدند
  پخش در تلگرام در تلگرام بشنوید
2که می خواستی برگردی به کودکی؟آره , خوب , پشت سوالکی تا حالا برگشته به کودکیش؟کی ؟ کجا ؟کی ؟ کجا ؟می خواستم , میخواستم اما مقدورم نشدباید مقدورم بشهآه!خنده های بی دلیلگریه های بی دلیلخیره گی ها , خیره گی ها , خیره گیخیره گی ها و سکوتخیره گی و افق سرخ غروبخیره گی و علف ترد بهارخیره گی و شبح کوه و درختان در شبخیره گی و چرخش گردن جغدخیره گی و بازی ستاره هاخنده بر جنگ بز و گیوه پهن مادرگریه بر هجرت یک گربه از امروز به قرنی دیگرخنده بر عرعر خرمن!من باید برگردم ,تا تو قبرستون ده , غش غش ریسه برمبه سگ از شدت ذوق , سنگ کوچیک بزنمتوی باغ خودمون انار دزدی بخورموقتی که هوای حلوا کردم با خدا حرف بزنمآخه!تنها من می دونم شونه چوبی خواهرم کجا افتادهکلید کهنه صندوق عجایب , لای دستمال کدوم پیرزنی پنهونهراز خاموشی فانوس کجاست؟گناه پای شل گاو سیاه گردن کیستچه گلی را اگر پرپر بکنی شیر بزت می خشکه,من باید برگردم تا به مادرم بگم , من بودم که اون شب ,شیربرنج سحریتو خوردممن بودم , من بودم که اون شب شیربرنج سحریتو خوردم.تا به بابا بگم , باشه باشه , نمی خواد کولم کنی !گندوما رو تو ببر , من به دنبالت می آمقول می دم که نشینم خونه بسازم با ریگدنبال مارمولکا , نرم تا اون ور کوه !من می خوام برگردم به کودکی !! من می خوام برگردم به کودکی !!

برچسب های این فایل صوتی


نظرات کاربران درباره این فایل صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.